Proč bychom měli všichni využívat své tvůrčí síly...? Protože neexistuje nic jiného, co by lidi učinilo tak štědrými, veselými, živými, statečnými a soucitnými.  ∼ B. Uelandová 

KONTAKT

Aneta Pavlová ∼ sofija@seznam.cz

Více o mně ∼ anetapavlova.cz