Aneta Pavlová 

OTÁZKA 

je pro mě jedna z forem jak léčit lidskou duši. 

Jsem v dialogu. Se sebou, s klienty, s Bohem. A to mně umožňuje být naplno v dění života - být účastna. Zároveň se neustále učím vystoupit ze svého příběhu a být pozorujícím. Je to umění 🙂 

Mým posláním je léčit lidskou duši a inspirovat k odpovědi na otázku JAK JINAK ? , abych žil/a v HARMONII ❤️

 

3 kroky v terapii:

1. analýza aktuální situace 

2. orientace v emocích 

3. nový pohled a možnosti léčení 

NABÍZÍM 

terapeutickou podporu v období krize a změn

nastavení krátkodobého, či dlouhodobého záměru

podporu při veřejném vystoupení /rétorika a komunikace

pomoc při objevování a rozvoji vašeho talentu a potenciálu

ztišení mysli a neklidu pomocí jógy a meditací 

 

NYNÍ  KONZULTACE A TERAPEUTICKÁ PRÁCE   TAKÉ ONLINE

CENÍK KONZULTACE

1 setkání 60 minut: 1500 Kč

Těším se na vás ❤

Lektorské a terapeutické činnosti se věnuji 20 let. Zaměřuji se na komunikaci, rétoriku, kreativitu a potenciál, jógu a meditace.

Při své práci nabízím lidský a empatický přístup a využívám znalosti a zkušenosti z praxe terapeutky, lektorky, herečky a učitelky jógy.

Člověka vnímám jako souhru těla, duše a mysli. Využívám zkušenosti z univerzitního vzdělání, z výcviku bioenergetiky, jógy, meditací, mantry, aromaterapii, tanatoterapii a dalších výcviků.

email:  sofija@seznam.cz 

web:  anetapavlova.cz

Anet vede terapeutickou práci mnohostranně, pracuje s mnoha terapeutickými nástroji ale také s instinktem a intuicí. Umožňuje klientovi vyjadřovat své pocity a s empatií komentuje, co se děje. Vnímám, že je otevřená k jedinečnosti svého klienta a nehodnotí ho. Cítím z ní velké příjetí, velmi ráda pracuje s nástroji umění, s vizualizací, prvky divadla nebo představení. Dokáže jemně, ale přesně zasáhnout bolestivá a zraněná místa a při obnově osobnosti navrhuje cestu jemnosti a lásky. Dříve jsem se cítila osamělá a nepochopená jinými terapeuty, protože jsem vyžadovala jinou perspektivu chápaní emocí a seberealizace, která je pro umělce výrazná a občas nepochopitelná. Cítím, jak objevuji další a další části sebe a poznávám, jaká je jejich přirozenost. Terapie mi k tomu davá vodítka, jemné, ač věcné instrukce, občas i úkoly. Jsem za to ráda.

Ewa Żurakowska, PhD

 

“Lekce s Anetou jsou mnohem víc než jen lekce hlasového projevu. Kromě výstižné zpětné vazby a nácviku zlepšení projevu jsem také velmi přivítala Anetinu podporu při výstavbě scénáře projevu v rámci vystoupení na TEDx a různých dalších příležitostech. Kromě toho nás (mě a Richarda) inspirovala i k nápaditému ztvárnění jednodenní výukové akce. Otevřela mi oči v tom, jak mohu různými způsoby více zapojovat publikum do děje a upoutat jeho pozornost, zapojit jej aktivně.”
Mgr. Denisa Říha Palečková, https://www.denisapaleckova.cz/

 

“Aneta využívá moderních i tradičních nástrojů pro práci s lidmi. Vždy se velice dobře naladí a dostane ze mě to nejlepší. Její zkušenosti z divadla široce využívám v bussinesu i partnerství.”
Ing. Richard Vojík, CSB, https://www.richardvojik.cz/