Aneta Pavlová 

Mým posláním je uzdravovat lidskou duši a inspirovat k realizaci vlastního potenciálu, vracet tak lidem do života RADOST❤ 

Člověka vnímám jako "jedinečnou strukturu“, v které se odehrávají procesy TĚLA, MYSLI a DUŠE.  Pokud se otevře prostor vzájemné důvěry, daří se mně s klienty zanalyzovat situaci, zorientovat se v jejich emocích a nabídnout podpůrné nástroje v období změn, při osobní či pracovní krizi, nebo při ztrátě smyslu života.

 

NABÍZÍM 

terapeutickou podporu v období krize a změn

pomoc při zorientování se v nejasné situaci

nastavení krátkodobého, či dlouhodobého záměru

podporu při veřejném vystoupení v rétorice a prezentačních    dovednostech

pomoc při objevování a rozvoji vašeho talentu a potenciálu

NYNÍ  KONZULTACE A TERAPEUTICKÁ PRÁCE   TAKÉ ONLINE

CENÍK KONZULTACE

1 setkání 60 minut: 1500 Kč

3 hodinová setkání: 4000 Kč

10 hodinových setkání: 12 000 Kč

Těším se na vás ❤

Lektorské a terapeutické činnosti se věnuji 20 let, především v oblasti psychosociálních dovedností – komunikace, rétoriky, rozvoje kreativity, duševní hygieny a práce s tělem.

Při své práci nabízím lidský a empatický přístup a využívám znalosti a zkušenosti z praxe terapeutky, lektorky, herečky a učitelky jógy.

Člověka vnímám jako souhru těla, duše a mysli. Využívám zkušenosti z univerzitního vzdělání, z výcviku bioenergetiky, jógy, meditací, mantry, aromaterapii, tanatoterapii a dalších výcviků.

email:  sofija@seznam.cz 

web:  anetapavlova.cz

Anet vede terapeutickou práci mnohostranně, pracuje s mnoha terapeutickými nástroji ale také s instinktem a intuicí. Umožňuje klientovi vyjadřovat své pocity a s empatií komentuje, co se děje. Vnímám, že je otevřená k jedinečnosti svého klienta a nehodnotí ho. Cítím z ní velké příjetí, velmi ráda pracuje s nástroji umění, s vizualizací, prvky divadla nebo představení. Dokáže jemně, ale přesně zasáhnout bolestivá a zraněná místa a při obnově osobnosti navrhuje cestu jemnosti a lásky. Dříve jsem se cítila osamělá a nepochopená jinými terapeuty, protože jsem vyžadovala jinou perspektivu chápaní emocí a seberealizace, která je pro umělce výrazná a občas nepochopitelná. Cítím, jak objevuji další a další části sebe a poznávám, jaká je jejich přirozenost. Terapie mi k tomu davá vodítka, jemné, ač věcné instrukce, občas i úkoly. Jsem za to ráda.

Ewa Żurakowska, PhD

“Lekce s Anetou jsou mnohem víc než jen lekce hlasového projevu. Kromě výstižné zpětné vazby a nácviku zlepšení projevu jsem také velmi přivítala Anetinu podporu při výstavbě scénáře projevu v rámci vystoupení na TEDx a různých dalších příležitostech. Kromě toho nás (mě a Richarda) inspirovala i k nápaditému ztvárnění jednodenní výukové akce. Otevřela mi oči v tom, jak mohu různými způsoby více zapojovat publikum do děje a upoutat jeho pozornost, zapojit jej aktivně.”
Mgr. Denisa Říha Palečková, https://www.denisapaleckova.cz/

“Aneta využívá moderních i tradičních nástrojů pro práci s lidmi. Vždy se velice dobře naladí a dostane ze mě to nejlepší. Její zkušenosti z divadla široce využívám v bussinesu i partnerství.”
Ing. Richard Vojík, CSB, https://www.richardvojik.cz/